top of page

ים גלס 

2003-2023

מלאכית שנגעה בבני אדם

ים של חיים

22.5.2003-7.10.2023

ים היתה יפה מבפנים ומבחוץ. תלמידה חרוצה ושאפתנית, הצליחה בכל דבר שעשתה ונגעה.
לים היו כשרונות רבים. היא ניגנה בתופים, ובהולנד היתה חברה בלהקה עם חברים מבית הספר בו למדה.
ים ציירה וסרגה, ולמדה בעצמה לבנות אתרי אינטרנט.
ים מאוד אהבה מוזיקה ובמיוחד את אלון עדר.
היו לים תוכניות וחלומות רבים לעתיד. עם שחרורה מהצבא היא תכננה לטוס להולנד ויפן עם חברות ילדות מהולנד. היא רצתה ללמוד מדעי המחשב ולעסוק בתחום.
הכל נגדע בשבת הארורה של ה-7.10.2023

ים לא תחלום, לא תאהב ולא תגשים עוד לעולם.

ים של תמונות

ים של תמונות דף הבית
bottom of page